LAGA är en av Sveriges ledande återförsäljare av begagnade bildelar och fordonsdelar.

Eftersom vi till mycket stor del säljer våra delar på internet spelar samarbetet med NOGA en avgörande roll. Genom bättre synlighet, mer relevant trafik och ökad konvertering hjälper NOGA oss att öka lönsamheten i våra digitala marknadsföringskanaler.

Thomas Forsgård, VD, LAGA-gruppen