“NOGA är vår strategiska online-partner. Med trafikdrivande åtgärder säkerställs att vi når fram till en betydande andel av våra kunder. NOGA hjälper oss dessutom med vår närvaro via Facebook, som är ett viktigt led i vår ambition att ha en regelbunden kommunikation med våra kunder.”

Donald Bergström, Licensierad Företagsrådgivare på Virserums Sparbank

Virserums Sparbank